ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση ποιοτικών και ασφαλών υποδομών χαμηλού κόστους για έξυπνες πόλεις.

Solar Tree

Smart Bench

Smart Dustbin

LED Lighting

Crosswalk System

Bus Stop

Smart Kiosk

Φωτισμός Πάρκων και Πλατειών