ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση ποιοτικών και ασφαλών υποδομών χαμηλού κόστους για έξυπνες πόλεις.


Solar Tree


link

Smart Bench


link

Smart Dustbin


link

LED Lighting


link

Crosswalk System


link

Bus Stop


link

Smart Kiosk


link

Φωτισμός Πάρκων και Πλατειών