Η Εταιρία INTERACT Engineering And Constructing Company θεωρείται σήμερα μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονα οργανωμένες Τεχνικές Εταιρίες στον Ελλαδικό Χώρο τόσο στο τομέα της Κατασκευής όσο και στην Εμπορία Υποδομών έξυπνων πόλεων.

Η υψηλή ποιοτική στάθμη και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, είναι το κυριότερο πλεονέκτημα για τις εξειδικευμένες εργασίες που αναλαμβάνει.

Εκπρόσωπος της Εταιρίας είναι ο Δημήτρης Θεοφίλου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε. 2ης Τάξεως (Η/Μ, Υδραυλικά υπό Πίεση, Ενεργειακά).

ABOUT INTERACT

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Εργοστάσιο στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.2

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Εξειδικευμένα συνεργεία σε πλήρη διάρθρωση και σύγχρονο εξοπλισμό οικοδομικά ηλεκτρολογικά - μηχανολογικά

1.3

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ:
Οργανωμένα συνεργεία για συντηρήσεις και επεμβάσεις πλήρως εξοπλισμένα.

1.4

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ:
Αποκλειστικές Αντιπροσωπείες.

INTERACT ENERGY

Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Α Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο Β Ι Ο Μ Α Ζ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Μ . Τ . Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Χ . Τ . Υ Π Ο Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι Δ Ι Κ Τ Υ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α / ΔΙΑΝΟΜΗ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η INTERACT δραστηριοποιείται στην ελλάδα από το 1983 και έχει ως αντικείμενο τα εξής:

  • Κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών Η/Μ υποδομών μεγάλων έργων (δίκτυα σε βιομηχανία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα),
  • Κατασκευή Υποσταθμών 20KV
  • Κατασκευή Πινάκων Μέσης Τάσεως 20KV
  • Κατασκευή Πινάκων Χαμηλής Τάσεως 400V
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων
  • Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα
  • Μετρήσεις ελέγχου ΕΛΟΤ HD 384

ELECTRIC VEHICLES

electric passenger car

Electric Passenger Car

ELECTRIC truck

Electric Trucks

electric bus

Electric Buses

Electric Scooter

electric golf car

Electric Golf Car

electric road sweeper

Electric Road Sweeper

CHARGING STATIONS

charging stations σταθμοι φόρτισης

Οι σταθμοί φόρτισης είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της έξυπνης πόλης. Οι διάφοροι τύποι σταθμών φόρτισης παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια στα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα ηλεκτρικά οχήματα που ταξιδεύουν στις έξυπνες πόλεις μας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των σταθμών φόρτισης είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας να βελτιστοποιήσει την παροχή ενέργειας. Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη ποικιλία σταθμών φόρτισης και έξυπνες λύσεις λογισμικού χρέωσης για την κάλυψη των πιο απαιτητικών έργων έξυπνων πόλεων.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

SMART CITIES

Bus Stop

Smart Bench

Smart Kiosks

Led Lighting

Smart Dustbin

Crosswalk Systems

PROJECTS

smart projects

ΕΣΚΙΑΔΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

SANI