Η Εταιρία INTERACT Engineering And Constructing Company θεωρείται σήμερα μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονα οργανωμένες Τεχνικές Εταιρίες στον Ελλαδικό Χώρο τόσο στο τομέα της Κατασκευής όσο και στην Εμπορία Υποδομών έξυπνων πόλεων.

Η υψηλή ποιοτική στάθμη και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, είναι το κυριότερο πλεονέκτημα για τις εξειδικευμένες εργασίες που αναλαμβάνει.

Εκπρόσωπος της Εταιρίας είναι ο Δημήτρης Θεοφίλου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε. 2ης Τάξεως (Η/Μ, Υδραυλικά υπό Πίεση, Ενεργειακά).

ABOUT INTERACT 

INTERACT ENERGY  

Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Α Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο Β Ι Ο Μ Α Ζ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Μ . Τ . Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Χ . Τ . Υ Π Ο Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι Δ Ι Κ Τ Υ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α / ΔΙΑΝΟΜΗ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η INTERACT δραστηριοποιείται στην ελλάδα από το 1983 και έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών η/μ υποδομών μεγάλων έργων (δίκτυα σε βιομηχανία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα), υποσταθμών 20 kv, πινάκων μέσης τάσεως 20 kv, πινάκων χαμηλής τάσεως 400 v, φωτοβολταϊκών πάρκωνκαι μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, αλλά και μετρήσεις ελέγχου ΕΛΟΤ HD 384

ELECTRIC VEHICLES 


Electric BusesElectric Road Sweeper Electric Passenger Car 


ELECTRIC truck


Electric Trucks Electric Scooter Electric Golf Car 


CHARGING STATIONS 

Οι σταθμοί φόρτισης είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της έξυπνης πόλης. Οι διάφοροι τύποι σταθμών φόρτισης παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια στα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα ηλεκτρικά οχήματα που ταξιδεύουν στις έξυπνες πόλεις μας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των σταθμών φόρτισης είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας να βελτιστοποιήσει την παροχή ενέργειας. Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη ποικιλία σταθμών φόρτισης και έξυπνες λύσεις λογισμικού χρέωσης για την κάλυψη των πιο απαιτητικών έργων έξυπνων πόλεων.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ


ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ


SMART CITIES

Bus Stop

Smart Bench

Smart Kiosks

Solar Tree

Led Lighting

Smart Dustbin

Crosswalk Systems

SOFTWARE SOLUTIONS

PROJECTS

ΕΣΚΙΑΔΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

SANI

ΠΕΛΑΤΕΣ